O NÁS

Advokátka JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S. působí na trhu právních služeb jako samostatná advokátka od roku 2003. Při poskytování právních služeb na území České republiky úzce spolupracuje s advokátem Mgr. Martinem Laipoldem a s dalšími advokáty, což mimo jiné umožňuje poskytování komplexních a flexibilních služeb klientům ve všech oblastech práva na vysoké úrovni kvality. Jak JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S. sama, tak další spolupracující advokáti, se jednotlivě zaměřují na určité právní oblasti, což umožňuje výbornou teoretickou i praktickou znalost jednotlivých právních odvětví. JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S. sama se specializuje zejména na problematiku tzv. dopravního práva a to jak vnitrostátního, tak pochopitelně i mezinárodního. Současně je od doby jejího založení v roce 2001 i tajemnicí České společnosti pro dopravní právo.

JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S. je členkou sdružení evropských advokátů Interjures a je činná v rámci sítě právní pomoci Mezinárodní unie silničních dopravců IRU. Kromě toho disponuje dalšími úzkými kontakty se zahraničními advokáty nabytými v průběhu studií a praxe v zahraničí. Díky úzkým kontaktům se zahraničními kolegy jsme pak schopni zprostředkovat či zajistit právní služby i mimo území České republiky, případně konzultace k zahraničnímu právu.

JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S. je členkou sdružení evropských advokátů Interjures a Kuhbier Rechtsanwälte. Kromě toho disponuje dalšími úzkými kontakty se zahraničními advokáty nabytými v průběhu studií a praxe v zahraničí. Díky úzkým kontaktům se zahraničními kolegy jsme pak schopni zprostředkovat či zajistit právní služby i mimo území České republiky, případně konzultace k zahraničnímu právu.

Samozřejmostí při poskytování právních služeb je úzká spolupráce s notářem a soukromým exekutorem.

Právní služby jsou poskytovány v českém, německém a anglickém jazyce.

člen české společnosti pro dopravní právo